پنجشنبه 13 آذر 1399    02:00:16

ساختار سازمانی منطقه

 
  >  ساختار سازمانی منطقه

ساختار سازمانی منطقه


مقیاس منطقه ویژه اقتصادی سرخس از منظر وسعت، فعالیت و نقش عملکردی آن قابل بازیابی می باشد. از منظر وسعت در مجموع 55 707 هکتار از اراضی کشور به 15 منطقه ویژه اختصاص یافته است که در این میان منطقه ویژه سرخس با 5200 هکتار، 3/9 درصد این وسعت را به خود اختصاص داده است و بعد از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس(عسلويه) دومین منطقه ویژه اقتصادی کشور از لحاظ وسعت محسوب می‌شود.
از منظر فعالیت و نقش عملکردی به دلیل اینکه این منطقه هنوز در مرحله احداث قرار دارد و مقیاس فعالیت واقعی آن قابل ارزیابی نیست اما مقیاس فعالیت برنامه‌ای آن که از اسناد توسعه‌ای کشور، استان خراسان رضوی قابل بازیابی است در هر 4 بعد محلی(شهرستان سرخس)، منطقه‌ای(خراسان رضوی)، ملی و بین‌المللی در فازهای گوناگون نقشی اساسی خواهد داشت.
از لحاظ اداری نیز این منطقه از شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی محسوب می‌شود. آستان قدس رضوي، يكي از بزرگترين بنيادهاي عام‌المنفعه مذهبي جهان و بزرگترين و مهم‌ترين نهاد غيردولتي و عمومي ايران است كه در راستاي حفظ، احياي موقوفات و ايفاي تعهدات بر اساس نيات واقفان و نيازهاي جامعه بويژه زائرين مرقد حضرت امام رضا(ع) امام هشتم شيعيان به عنوان اصلي ترين وظيفه خود، فعاليت مي نمايد