پنجشنبه 13 آذر 1399    02:36:16

معرفی مدیران منطقه ویژه اقتصادی سرخس

 
  >  معرفی مدیران

معرفی مدیراناحمد صادقی گلمکانی
تلفن تماس : 051-37615065
E-mail:info@sarakhsfz.orgرحیم مهدیزاده –عضو موظف هیئت مدیره
تلفن تماس 05137615065 :
ایرج ایزد بخش
تلفن تماس:05137615065
سید حسین حسینی
تلفن تماس 05137615065 :
مقدوری
تلفن تماس 05137615065 :


- رحیم مهدیزاده-قائم مقام مدیرعامل
تلفن تماس:05137615065
- افشین مرشدیان- مشاور فنی اجرایی و دستیار مدیرعامل
- سید مکی حسینی-معاون پشتیبانی و منابع انسانی
- علی تاتار-معاون بازرگانی و سرمایه گذاری
- سعید امیراحمدی-مدیر روابط عمومی و بین الملل
- مهدی امیرخانی –سرپرست دفتر فنی