پنجشنبه 14 مرداد 1400    04:19:23


معرفی مدیران منطقه ویژه اقتصادی سرخس

 
  >  معرفی مدیران

معرفی مدیراناحمد صادقی گلمکانی
تلفن تماس : 051-37615065
E-mail:info@khsez.orgرحیم مهدیزاده –عضو موظف هیئت مدیره
تلفن تماس 05137615065 :
ایرج ایزد بخش
تلفن تماس:05137615065
سید حسین حسینی
تلفن تماس 05137615065 :
مقدوری
تلفن تماس 05137615065 :


- رحیم مهدیزاده-قائم مقام مدیرعامل
تلفن تماس:05137615065
- 05137615066 : افشین مرشدیان- مشاور فنی اجرایی و دستیار مدیرعامل
- 05134540004-محمد امینی فر - سرپرست پشتیبانی ومنابع انسانی
- 05134540006-علی تاتار-معاون بازرگانی و سرمایه گذاری
- 05134540105-حمید گلکار-مدیر امور مالی
- 05134540005-مهدی امیرخانی –سرپرست دفتر فنی