پنجشنبه 14 مرداد 1400    03:09:14

تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی سرخس

 
  >  تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی سرخس

تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی سرخس


منطقه ويژه اقتصادي سرخس طبق تصويب‌نامه شماره 40102/ت 16466 ک مورخه 26/1/1375 شورايعالي مناطق آزاد به وسعت 5200 هکتار در نقطه صفر مرزي با کشور ترکمنستان و نزديک شهر سرخس تاسيس شد. سازمان مسئول اين منطقه نيز آستان قدس رضوي است و اولويت فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي سرخس ترانزيت کالا و انبارداري است.
اين منطقه به راه آهن مشهد - سرخس - تجن با راه آهن ترانزيتي بندر عباس - بافق - يزد که با هدف تسهيل ترانزيت کالا از آسياي ميانه و افغانستان به خليج‌فارس ساخته شده متصل است.
فرودگاه بين المللي سرخس با طول باند 4000 متر و عرض 60 متر امکان ارتباط هوايي گسترده با منطقه را فراهم آورده است.
در راستاي اهداف برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز بسط و گسترش روابط اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي همسايه، كشورهاي اسلامي و سازمان‌هاي منطقه‌اي نظير سازمان همكاري‌هاي اقتصادي ( اكو)، منطقه ويژه اقتصادي سرخس همزمان با واقعه مهم افتتاح راه آهن مشهد – سرخس – تجن با حضور رهبران و نمايندگان بيش از يكصد كشور جهان آغاز بكار كرد. همچنين بر اساس مصوبه سال 1375 هيأت وزيران، آستان قدس رضوي به عنوان سازمان مسئول منطقه تعيين گرديد.