دوشنبه 31 خرداد 1400    07:27:10


تماس با ما

 
  >  تماس با ما
 فرم تماس
جنسیت          

 اطلاعات تماس

دفتر مرکزی : استان خراسان رضوی-شهرستان سرخس - منطقه ویژه اقتصادی سرخس
نمابر: 05134540109-2
05134540001-2
05134540003
ساعت پاسخگویی : 7 صبح تا 5 بعد از ظهر
دفتر مشهد : بلوار خیام -بین خیام 33 و 35-سازمان اقتصادی رضوی طبقه 4-منطقه ویژه
05137615065-6
نمابر: 05137615067
info@khsez.org
ساعت پاسخگویی : 7 صبح تا 4/30 بعد از ظهر


منطقه ویژه
معاونت بازرگانی
معاونت اداری
امور مالی
سرمایه گزاری
فنی و اجرایی

دفتر مرکزی : استان خراسان رضوی-شهرستان سرخس - منطقه ویژه اقتصادی سرخس
نمابر: 05134540109-7
05134540001-2
05134540003
دفتر مشهد : بلوار خیام -بین خیام 33 و 35-سازمان اقتصادی رضوی طبقه 4-منطقه ویژه
05137615065-6
نمابر: 05137615067
info@sarakhsfz.org


05134540006
نمابر: 05134540001


05134540004
نمابر: 05134540004


05134540105
نمابر: 05134540105


05134540104
نمابر: 05134540104


05134540005
نمابر: 05134540005