پنجشنبه 13 آذر 1399    01:15:36

تماس با ما

 
  >  تماس با ما
 فرم تماس
جنسیت          

 اطلاعات تماس

دفتر مرکزی : استان خراسان رضوی-شهرستان سرخس - منطقه ویژه اقتصادی سرخس
نمابر: 05134540109-2
05134540001-2
05134540003
ساعت پاسخگویی : 7 صبح تا 5 بعد از ظهر
دفتر مشهد : بلوار خیام -بین خیام 33 و 35-سازمان اقتصادی رضوی طبقه 4-منطقه ویژه
05137615065-6
نمابر: 05137615067
info@sarakhsfz.org
ساعت پاسخگویی : 7 صبح تا 4/30 بعد از ظهر


منطقه ویژه
معاونت بازرگانی
سرمایه گذاری
بازرگانی
لجستیک
فنی و اجرایی

دفتر مرکزی : استان خراسان رضوی-شهرستان سرخس - منطقه ویژه اقتصادی سرخس
نمابر: 05134540109-2
05134540001-2
05134540003
دفتر مشهد : بلوار خیام -بین خیام 33 و 35-سازمان اقتصادی رضوی طبقه 4-منطقه ویژه
05137615065-6
نمابر: 05137615067
info@sarakhsfz.org


05134540006
نمابر: 05134540001


05134540053
نمابر: 05134540053


05134540052
نمابر: 05134540109


0513454014
نمابر: 0513454014


05134540105
نمابر: 05134540105