فارسی | English | Russia

سه‌شنبه 29 خرداد 1403

آگهی فروش زمین

موسسه منطقه ويژه اقتصادي سرخس در نظر دارد اراضي خود را به شرح جدول ذيل واگذار نمايد.

متقاضيان واجد شرايط مي توانند تا روز شنبه مورخ 3 خرداد 1403 تقاضاي كتبي خود را به دفتر مديريت سرمايه گذاري و مشاركت منطقه ويژه اقتصادي سرخس به آدرس مشهد، ميدان جانباز، مجتمع اداري شماره 2 پاژ، طبقه 8 واحد 811 ارائه دهند.

براي دريافت شرايط و نقشه به آدرس khsez.com مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 05137057354 و 05137057355

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید