فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

آگهی مزایده آپارتمان اداری

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس قصد دارد یک دستگاه آپارتمان با کاربری اداری به آدرس تهران ، بزرگراه صدر ، میدان پیروز ، ابتدای خیابان عرفاتی ، پلاک7، طبقه دوم، واحد 5 متعلق به خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: لذا از کلیه خریداران دعوت به عمل می آید از مورخ 1402/12/5 تا پایان وقت اداری مورخ 1402/12/13 به آدرس مشهد –میدان جانباز –ساختمان پاژ –بخش اداری 2 –واحد 805 مراجعه و یا از طریق پایگاه اینترنتی موسسه به آدرس khsez.com و یا پایگاه اینترنتی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی به آدرس epf.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نموده و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا ساعت 14 مورخ /12/15 1402 به دبیرخانه دفتر موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به نشانی فوق الذکر اقدام نمایند.

زمان بازدید: تاریخ بازدید از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری می باشد.

شرایط مزایده: در صورت برنده شدن در مزایده شرایط پرداخت به این شرح می باشد %30 از مبلغ حداکثر 10 روز پس از اعالم برنده ، %30 عقد قرارداد ، %30 تحویل ، %10 تنظیم سند

مشخصات مورد مزایده: آپارتمان فوق در طبقه دوم واقع در یک مجتمع 8 طبقه بصورت مفروز و با قدرالسهم عرصه به مساحت 419/62 متر مربع و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها با کاربری اداری با قدمت 5 سال دارای لابی و کف سازی شده با سنگ و نمای ساختمان سنگ – پنجره های دوجداریه upvc دارای امتیازات آب و برق و گاز میباشد . داخل آپارتمان به مساحت 153/21 متر مربع با متریال درجه یک کابینت ام دی اف هایگالس و دارای 3 اتاق اداری و سیستم بروردتی و حرارتی چیلر مرکزی – ملک دارای سرایداری و درب ضد سرقت به انضمام پارکینگ اداری به مساحت 10/73 ، انباری به مساحت 5/73 متر مربع میباشد . سیستم کنترل هوشمند و دارای برق اضطراری و همچنین تبلیغات تلویزونی شهری منصوبه در بام با دید از اتوبان صدر و به صورت مشاع با سایر واحدها میباشد .
• متقاضیان جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09126004154 آقای حیدری تماس حاصل فرمایند.