فارسی | English | Russia

سه‌شنبه 29 خرداد 1403

مناقصه زمین

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

شیوه ثبت نام

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نظر دارد فروش تعدادی از خودروهای خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

دانلود نقشه زمین ها