فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

مناقصه زمین

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

شیوه ثبت نام

ا- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس http://khsez.com از مشخصات قطعات آماده واگذاری وقیمت پایه مطلع شوند.
2- نتیجه مزایده روز پنج شنبه هر هفته در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد .
3- متقاضیان درخواست خود را به همراه اسناد به مدیریت سرمایه گذاری در پاکت دربسته تحویل نمایند .
آدرس : مشهد – میدان جانباز – ساختمان پاژ اداری دو – واحد 805

دانلود نقشه زمین ها