فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

مناقصه زمین

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

شیوه ثبت نام

ا- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس http://khsez.com در روزهای یکشنبه الی سه شنبه هر هفته از مشخصات قطعات آماده واگذاری وقیمت پایه مطلع شوند.
آدرس دفتر موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس واقع در مشهد - میدان جانباز – ساختمان پاژ اداری دو – واحد 805 ارائه نمایند .
2- نتیجه مزایده روز پنج شنبه هر هفته در سایت موسسه بارگذاری خواهد شد .
3- متقاضیان درخواست خود را به همراه اسناد به مدیریت سرمایه گذاری در پاکت دربسته تحویل نمایند .
آدرس : مشهد – میدان جانباز – ساختمان پاژ اداری دو – واحد 805

دانلود نقشه زمین ها