فارسی | English | Russia

دوشنبه 28 خرداد 1403

آگهی مناقصه واگذاری امور نگهداری،آبیاری،نظارت و پاکسازی فضای سبز و معابر

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نظر دارد تا امور نگهداری، آبیاری،نظارت و پاکسازی فضای سبز و معابر خود را از طریق مناقصه و بصورت حجمی به پیمانکاران دارای واجد شرایط واگذار نماید.

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید به منظور تهیه اسناد از مورخ 6/3/1403 تا پایان وقت اداری مورخ19/3/1403 به آدرس مشهد.میدان جانباز .پاژ اداری2. طبقه 8. واحد 805 مراجعه و یا از طریق پایگاه اینترنتی موسسه به آدرس:Khsez.com و یا پایگاه اینترنتی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس به آدرس: epf.ir مراجعه و اسناد مربوط را دریافت نموده و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا ساعت:14 مورخ20/3/1403 به دبیرخانه دفتر موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به نشانی فوق الذکر اقدام نمائید.

محل بازدید: سایت موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس،آدرس: کیلومتر 15 جاده سرخس-مشهد

زمان بازدید: از تاریخ درج آگهی تا پایان مهلت دریافت اسناد می باشد.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های:7-05137615065 مدیریت پشتیبانی تماس حاصل فرمایند.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید