فارسی | English | Russia

دوشنبه 28 خرداد 1403

آگهی مزایده فروش خودروهای سواری

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نظر دارد فروش تعدادی از خودروهای خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

 لذا از کلیه خریداران دعوت به عمل می‌آید به منظور تهیه اسناد از مورخ 6/3/1403 تا پایان وقت اداری مورخ 13/3/1403 به آدرس: مشهد، میدان جانباز، ساختمان پاژ اداری2، طبقه 8، واحد 805 مراجعه و یا از طریق  پایگاه اینترنتی موسسه به آدرس: Khsez.com و یا پایگاه اینترنتی  بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی به آدرس epf.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری مورخ16/3/1403 به دبیرخانه دفتر موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به نشانی فوق الذکر اقدام نمایند.

محل بازدید: بلوار ارشاد،ارشاد9. خیابان نوربخش، مقابل نوربخش9، ساختمان بنیاد بهره‌وری و موقوفات آستان قدس رضوی.

تاریخ بازدید: از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 13/3/1403 می‌باشد.

 متقاضیان می توانند جهت هماهنگی بازدید و کسب اطلاعات بیشتر با  تلفن‌های:7-05137615065 مدیریت پشتیبانی موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس تماس حاصل فرمایند.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید