فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

روابط عمومی

روابط عمومی

سعید امیراحمدی

مدیر بازاریابی روابط عمومی و امور بین الملل

مقدمه:

در عصر کنونی که زمین را بعنوان دهکده جهانی معرفی می نمایند . در واقع توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف توانسته است این شرایط را بوجود آورد ، از سوی دیگر علمای علم مدیریت بر این نکته تأکید دارند که سازمانهای گوناگون بسته به نوع خدماتی که ارائه می دهند ناگریز از ارتباطات با داخل و خارج از محیط خویش هستند ،اگر بپذیریم که این ارتباطات بدلیل وسعت آن که در تمام سطوح سازمانی جاری و ساری می باشد .لزوماً می بایست بوسیله یک بخش تخصصی مدیریت گردد . و اگر نام این بخش را بارازیابی – روابط عمومی بگذاریم درخواهیم یافت که باید برای تنظیم ارتباطات درون و برون سازمان و بعضاً خارج از محیط جغرافیایی سرزمین اصلی (کشورهای خارجی ) برنامه ای مدرن ، مناسب و منسجم ، قابل اجرا تنظیم و ارائه گردد .

بر این اساس و با توجه به تجارب چندین ساله اقدام به ارائه برنامه اجرایی (عمل سالیانه ) مدیریت بازاریابی روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در سال 1401 نمودیم .

این برنامه که در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 بر اساس شعار تولید و اشتغال دانش بنیان و همچنین تحقق اهداف عالیه آستانقدس رضوی در راستای ایجاد اشتغال مولد و رفع محرومیت از چهره شمال شرق کشور و مبتنی بر سیاستهای بنیاد بهره وری موقوفات تنظیم و ارائه گردیده است ومؤسسه را قادر می سازد تا در صورت تحقق این برنامه ها اقدام به اجرای سایر برنامه ها بنماید .

مدیریبت بازاریابی و روابط عمومی و اموربین الملل همواره در تلاش است تا بسترهای لازم برای توسعه فعالیتهای منطقه را از حیث فرهنگی و اجتماعی فراهم نماید و نوعاً برنامه های پیش بینی شده در همین راستا ارزیابی می گردد .

اهداف:

  • توسعه فعالیتهای منطقه ویژه اقتصادی سرخس ازطریق جلب و جذب سرمایه گذاران
  • برنامه ریزی صحیح و اصولی ارتباطات و اطلاع رسانی بر اساس منابع مالی پایدار جهت نیل به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
  • توسعه اصولی فعالیتهای حوزه بازاریابی روابط عمومی و امور بین الملل از طریق حضور در نمایشگاههای خارجی با هدف افزایش جلب و جذب سرمایه گذار خارجی ( افزایش سهم بازارهای خارجی )

سیاست ها:

  • ارایه خدمات قابل قبول و ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتها با استفاده از روشهای نوین ارتباطی و تبلیغی و ترویجی
  • کاهش هزینه های غیر ضرور و استفاده مطلوب از منابع در اختیار 
  • استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و توسعه فعالیتها در راستای بهره برداری از فرصت های حمایتی دولت بمنظور بدست آوردن جایگاه قابل قبول در بازارهای داخلی و خارجی برای جلب و جذب سرمایه گذاران 
  • بهره گیری ازتجربیات و دانش کارکنان ومدیران و کارشناسان مناطق ویژه اقتصادی و آستان قدس رضوی درجهت اعتلای منطقه ویژه اقتصادی سرخس ( در حوزه فعالیت های ارتباطی و اطلاع رسانی )
  • ایجاد سیستم انگیزشی با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی درجهت خدمت بیشتر به سرمایه گذاران از طزیق فعالیتهای متنوع ارتباطاتی