فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

آخـرین خبـــر

ریل گذاری آستان قدس برای توسعه صادرات کشور از منطقه ویژه اقتصادی سرخس

با سرمایه گذاری آستان قدس رضوی بستر لازم برای توسعه صادرات کشور از منطقه ویژه اقتصادی سرخس ایجاد خواهد شد و پیش بینی می شود طی دو سال آینده حجم صادرات از این منطقه به بیش از 1.5 تا 2 میلیون تن افزایش یابد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در گفتگو با خبرنگار ما، توسعه ریلی این منطقه با رویکرد افزایش صادرات را یکی از اهداف اصلی این مجموعه در سال 1400 اعلام و اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی سرخس پروژه احداث خطوط ریلی نرمال و عریض را در دست اقدام دارد که تا کنون 40 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و زیرسازی بخشی از 10 کیلومتر باقیمانده نیز تکمیل شده و برای دریافت خطوط ریلی نیز رایزنی های لازم با شرکت راه آهن انجام شده است.

برنامه ریزی برای تکمیل پروژه تا سال 1401

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود 20 درصد خطوط ریلی مذکور تصریح کرد: این پروژه نیز همانند 40 کیلومتر فعلی، با سرمایه گذاری آستان قدس رضوی احداث خواهد شد و پیش بینی می شود در سال 1401 به بهره برداری برسد.

صادقی گلمکانی درباره مزیت های خطوط ریلی عریض و نرمال گفت: در گذشته قطارها یا واگن هایی که از کشورهای آسیای میانه همچون قزاقستان و ترکمنستان وارد منطقه ویژه اقتصادی سرخس می شد برای قرار گرفتن روی ریل نیاز به تعویض بوژی داشت و ناگزیر بودیم با استفاده از جرثقیل واگن ها را بلند کرده و چرخ های آن ها را تعویض کنیم، اما خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفته است، این کار تسهیل شده است.

احداث سکوهای تخلیه و بارگیری لیفتراکی

وی ادامه داد: این منطقه ضمن احداث سکوهای تخلیه و بارگیری لیفتراکی، چاله تخلیه بارهای غلات و همچنین احداث سایت کانتینری جذب بار، ریل عریض و نرمال را در کنار هم قرار داده است، بدین ترتیب، کالاها از یک واگن به واگن دیگر تخلیه می شود و حتی واگن هایی که بارهای خود را تخلیه کرده و خالی شده اند، می توانند از طریق بارگیری کالاهای صادراتی، به کشورهای خود برگردند. به گفته او، در حال حاضر در هیچ کجای کشور چنین زیرساختی که هم خط عریض و هم خط نرمال داشته باشد وجود ندارد و برای اولین بار در منطقه ویژه اقتصادی سرخس ایجاد خواهد شد.

پیش بینی افزایش حجم صادرات

صادقی گلمکانی افزایش قابل توجه حجم صادرات را از جمله مزایای حاصل از تکمیل این زیرساخت در منطقه ویژه اقتصادی سرخس برشمرد و افزود: با توجه روندی که منطقه ویژه اقتصادی سرخس در خصوص تکمیل زیرساخت ها در پیش گرفته است، پیش بینی می کنیم میزان صادرات و ترانزیت از این منطقه تا سال 1402 سالانه به بیش از 1.5 تا 2 میلیون تن برسد.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید