فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

زیر ساخت های منطقه

زیر ساخت های منطقه

زیر ساخت های موجود در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی سرخس  به عنوان چهار راه ترانزیتی از شمال –جنوب شرق و غرب ؛در 3 حوزه مهم زیرساخت های بی نظیری ایجاد شده است و عملا در اسناد بالادستی به عنوان یک مرکز لجستیک مرزی مطرح گردیده است.

حمل و نقل ریلی

خطوط ریلی عریض ( مخصوص ترانزیت ، صادرات و واردات به / از کشورهای آسیای میانه ) متصل به ریل کشورهای آسیای میانه با امکان تردد به داخل منطقه بدون تعویض بوژی و خطوط ریلی نرمال متصل به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذاری مستقیم منطقه ویژه اقتصادی سرخس (شبکه ریل و پارکینگ اختصاصی)

خطوط ریلی عریض ( مخصوص ترانزیت ، صادرات و واردات به / از کشورهای آسیای میانه ) متصل به ریل کشورهای آسیای میانه با امکان تردد به داخل منطقه بدون تعویض بوژی و خطوط ریلی نرمال متصل به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذاری مستقیم منطقه ویژه اقتصادی سرخس (شبکه ریل و پارکینگ اختصاصی)

خطوط ریلی یکی از مولفه های اصلی صنعت حمل و نقل می باشد که در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به خوبی امکان سنجی و اجرا شده است .

  • اتصال به بنادر مهم  شهید رجایی ، امام خمینی ، جلفا از طریق شبکه ریلی
  • نقطه اتصال بین کشورهای حوزه آسیای میانه ، چین و روسیه با آبهای آزاد و کشورهای حوزه خلیج فارس در جنوب ، ترکیه و حوزه کشورهای اروپایی در غرب و کشورهای افغانستان و پاکستان در شرق کشور جمهوری اسلامی ایران
  • معافیت 100 درصدی از تعرفه کسر 150 کیلومتر راه آهن در خصوص محموله های حمل شده توسط واگن های خارجی از منطقه ویژه اقتصادی سرخس (50 درصد آن اجرایی می باشد.)
  • حذف تعویض بوژی برای کلیه واگن های روسی و قطارهای حمل کالای وارده از کشورهای CIS و یا صادره به کشورهای آسیای میانه به دلیل وجود ریل عریض آسیای میانه در داخل منطقه ویژه اقتصادی سرخس

جاده ترانزیت

به منظور سهولت در امر ترانزیت و اتصال منطقه ویژه اقتصادی سرخس به نقطه صفر مرزی ، پروژه ایجاد جاده ترانزیت برای منطقه ویژه اقتصادی سرخس تعریف گردیده است . کلیت این پروژه را می توان به 5 قسمت اصلی زیر تفکیک نمود :

  • محور جاده ترانزیت در داخل منطقه به طول 8/2 کیلومتر که به طور کامل اجرا گردیده است .
  • محور از خیابان ST-K تا پل جاده کچولی به طول 4/2 کیلومتر که به صورت دو بانده اجرا گردیده است .
  • محور از پل جاده کچولی تا تانکفارم به طول 7/3 کیلومتر که به صورت یک بانده اجرا گردیده است .
  • محور از تانکفارم تا جاده سنگر به طول 2/4 کیلومتر که تاکنون اجرا نگردیده ، اما طراحی هندسی آن توسط مشاورین صورت پذیرفته است.
  • محور از جاده سنگر تا گمرک سرخس (نقطه صفر مرزی) ، که طراحی هندسی آن توسط مشاورین در حال انجام می باشد .

فرودگاه بین المللی الماس سرخس:

وجود فرودگاه بین المللی الماس سرخس واقع در محدوده گمرکی و قانونی منطقه ویژه اقتصادی سرخس با امتیاز مرز هوایی و باندی به طول تقریبی4 کیلومتر و عرض حدود 60 متربا قابلیت فرود و پرواز انواع هواپیماهای پهن پیکر

فرودگاه بین المللی سرخس با توجه به قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی و دارا بودن مسیر پروازی B441بین مشهد و سرخس برای ورود وخروج ترافیک هوایی بین المللی مناسبمی باشد و تمهیدات مربوطه در مورد برقراری سیستم گمرک و امور مهاجرت و سایر دستورالعمل های مشابه اندیشیده شده است و همچنین سرویسهای هوانوردی مورد نیاز جهت انجام پرواز سالم در محل قابل اجرا می باشد.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید