فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

سرخس در یک نگاه

سرخس در یک نگاه

شهرستان سرخس در منتهی الیه شمال شرق استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 2/5447 کیلومتر مربع در فاصله 185 کیلومتری از شهر مشهد، مرکز استان خراسان رضوی واقع شده است. این شهرستان از شمال و شرق با کشور ترکمنستان، از غرب با شهرستان مشهد و از جنوب با شهرستان تربت جام و فریمان هم مرز می باشد. این شهرستان در عرض جغرافیایی 36 درجه تا 36 درجه و 40 دقیقه و طول جغرافیایی 60 درجه و 30 دقیقه تا 61 درجه و15 دقیقه قرار گرفته است. حدود طبیعی منطقه سرخس در جنوب رودخانه کشف رود . در شرق رودخانه تجن در غرب و جنوب غربی ارتفاعات کپه داغ می باشد شهر سرخس در دشتی به همین نام که شیب عمومی آن از جنوب به طرف شمال شرق و از غرب به شرق تمایل دارد واقع شده است در فاصله 40 کیلومتری از مرکز سرخس در جنوب و غرب ارتفاعاتی به نام های گرزمه شورلق و چاله زرد قرار گرفته و پس از آن ارتفاعات مزدوران که امتداد رشته کوه های هزار مسجد بوده و پاره ای از قلل آن بالغ بر 3200 متر ارتفاع دارد مشاعده می شود. هر چه از داخل دشت سرخس به سمت شمال پیش برویم به نقاط کم ارتفاع می رسیم علاوه بر این در منطقه و مناطق مجاور بعضی از آبادی های آن تپه های خاکی زیادی به چشم می خورد که ارتفاع آن به حدود 30 تا 50 متر می رسد شهرستان سرخس دارای آب وهوای گرم و خشک بوده که به لحاظه زیستی شرایط مساعدی را برای گونه های متعدد زیستی در خود دارد.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید