فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

لجستیک

انجام عملیات ترانسشیپ:

ترانسشیپمنت گوشت از مبدا کشور مغولستان

ترانسشیپمنت لولــه‌های بزرگ خطوط انتقال گاز از مبدا ترکیـه به مقصــد ترکمنستان

ترانسشیپمنت 1500 تن سوخت از مبدا کشور عراق

مزایای ریلی منطقه جهت انجام ترانسشیپ:

  • منطقه از نظر ریلی نقطه صفر مرزی تعریف شده است .
  • وجود تنها چاله تخلیه بارهای فله بر روی خط عریض با قابلیت تخلیه بار فله از واگن به کامیون بدون نیاز به تعویض بوژی
  • ایجاد سکوهای تخلیه و بارگیری بارهای لیفتراکی – مجاورسازی خطوط عریض و نرمال جهت بارهای دستی، لیفتراکی ، جرثقالی و کانتینری
  • قابلیت توقف 550 دستگاه واگن بر روی خطوط منطقه – قابلیت ترانسشیپمنت کالا از واگن عریض به نرمال و بالعکس و واگن به کامیون و بالعکس 
  • عدم نیاز به تعویض بوژی برای واگنهای ورودی از کشورهای CIS و کاهش هزینه تعویض بوژی به ازای هر واگن 180 فرانک

سایت ریلی اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی سرخس( ورود به منطقه)

همجوار سازی خطوط ریل عریض

نرمال کشنده های واگن