فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

معرفی سازمان

اردیبهشت ماه 1375 سران و روئسای جمهور عضو سازمان همکایهای اکو و بیش از 70 نماینده عالی دولتهای دوست و همسایه ایران در منطقه ویژه اقتصادی سرخس گردهم آمدند تا با افتتاح منطقه ویژه اقتصادی سرخس این مکان را به کانون مبادلات تجاری اقتصادی حوزه بزرگ اکو تبدیل نمایند.

با توجه به اینکه این منطقه از نظر وسعت در بین مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی یکی از بزرگترین مناطق کشور به شمار می آید و همجواری این منطقه با کشورهای آسیای میانه CIS می تواند شرایط مناسبی را جهت برقراری تبادلات تجاری از قبیل سوآپ انرژی، نفت و برق را فراهم نماید.

تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی سرخس:

بر اثر تحولات صورت گرفته پس از فروپاشی شوروی و در پی تغییر و تحولات ساختاری روابط بین‌الملل منطقهء قفقاز و کشورهای حاشیهء دریای خزر در معادلات منطقه‌ای و جهانی اهمیت یافتند; امری که با دوران پس از جنگ تحمیلی در ایران و آغاز عصر سازندگی کشور همزمان گردید ; عصری که ایران به‌دنبال ورود به اقتصاد جهانی و اخذ سرمایه و به تبع آن دانش و تکنولوژی جدید بود هدفی که دولت وقت با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در پی تحقق آن بود.

در پی اتصال خط آهن مهم و حیاتی مشهد سرخس تجن که به مثابه شاهرگی حیاتی رگه اتصال کشورهای حوزه آسیای میانه و روسیه تا چین را به آبهای آزاد متصل مینمود شهر سرخس در کانون نگاه های منطقه ای قرار گرفت . و با توجه به خواست همگانی و براساس مصوبه هیأت دولت در سال 74 منطقه وی‍ژه اقتصادی سرخس در زمینی به مساحت 5290هکتار مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس از طرف هیأت وزیران تعیین و ابلاغ شد و آستان قدس رضوی به عنوان متولی و سازمان مسئول منطقه تعیین گردید.