فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

معرفی منطقه ویژه

معرفی منطقه ویژه

معرفی منطقه ویژه

پیشینه تاریخی

منطقه ویژه اقتصادی سرخس در 17کیلومتری شهر سرخس، در کنار جاده ارتباطی مشهد ـ سرخس و همجوار با خط آهن ارتباط دهنده ترکمنستان و به تبع آن آسیای میانه با ایران واقع شده است . منطقه ویژه سرخس همجوار کشورهای عضو در پیمانهای شانگهای، اورآسیا و کشورهای مستقل(cis) می باشد.

در راستای اهداف برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بسط و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و سازمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری‌های اقتصادی ( اکو)، منطقه ویژه اقتصادی سرخس همزمان با واقعه مهم افتتاح راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن با حضور رهبران و نمایندگان بیش از یکصد کشور جهان آغاز بکار کرد. منطقه ویژه اقتصادی سرخس طبق تصویب‌نامه شماره 40102/ت 16466 ک مورخه 1375/1/26 شورایعالی مناطق آزاد به وسعت 5200 هکتار در نقطه صفر مرزی با کشور ترکمنستان و نزدیک شهر سرخس تاسیس شد. همچنین بر اساس مصوبه هیأت وزیران، آستان قدس رضوی به عنوان سازمان مسئول منطقه تعیین گردید.