فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

مناقصات

مناقصات

آخرین مناقصات

آگهی مزایده آپارتمان اداری

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس قصد دارد یک دستگاه آپارتمان با کاربری اداری به آدرس تهران ، بزرگراه صدر ، میدان پیروز ، ابتدای خیابان عرفاتی ، پلاک۷ ، طبقه دوم ، واحد ۵ متعلق به خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

آگهی مزایده تجهیزات نظارت تصویری

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از پکیج نظارت تصویری خود به شرح ذیل بصورت یکجا از طریق برگزاری مزایده
عمومی به فروش برساند .

آگهی مزایده تجهیزات نظارت تصویری

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از پکیج نظارت تصویری خود به شرح ذیل بصورت یکجا از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند .

آگهی مزایده آپارتمان اداری

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس قصد دارد یک دستگاه آپارتمان با کاربری اداری به آدرس تهران ، بزرگراه صدر ، میدان پیروز ، ابتدای خیابان عرفاتی ، پلاک۷ ، طبقه دوم ، واحد ۵ متعلق به خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

مناقصه زمین​ 7 بهمن 1402

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس http://khsez.com از مشخصات قطعات آماده واگذاری و قیمت پایه مطلع شوند.

یک مرحله خرید سوزن ریلی

موضوع مناقصه: خرید تعداد ۱۲ عدد سوزن ریلی دست دوم چپ و راست
دریافت اسنادمناقصه: مراجعه به سایت اینترنتی موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به آدرس: khsez.com و سایت اینترنتی بنیاد بهره وری آستان قدس رضوی به آدرس: epf.ir

مناقصه زمین​

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس http://khsez.com در روزهای یکشنبه الی سه شنبه هر هفته از مشخصات قطعات آماده واگذاری و قیمت پایه مطلع شوند.

مزایده آپارتمان اداری

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس قصد دارد یک دستگاه آپارتمان با کاربری اداری متعلق به خود را در تهران از طریق مزایده به فروش برساند.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید