فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

منطقه ویژه در یک نگاه

منطقه ویژه در یک نگاه

  • حجم سرمایه گذاری زیر ساختی به قیمت فعلی بیش از 5000 میلیارد تومان
  •  وسعت منطقه 5200 هکتار
  • تعداد سرمایه گذاران  منطقه 84واحد
  • ظرفیت پذیرش بار در سال 1398 بالغ بر 200 هزار تن که با گسترش زیرساختها در شرایط فعلی قابلیت پذیرش 1/2 میلیون تن در سال را دارد.
  • میزان اشتغال فعلی 1034 نفر به طور مستقیم  که در افق چشم انداز سال 1403به 6500 نفر به صورت مستقیم خواهد رسید.
  • در سال 1398 بالغ بر 58 هزار تن کالای تولید شده در منطقه شامل هیدروکربن،چسب ورزین و … به ارزش 21 میلیون دلار صادر شده است و از سرزمین اصلی معادل 37 میلیون دلار صادرات از طریق منطقه ویژه صورت گرفته است