فارسی | English | Russia

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

آخـرین خبـــر

کریدور روسیه به چابهار تحول عظیمی در تجارت و پویایی استان‌های شرقی کشور ایجاد می‌کند

چابهار- ایرنا- مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: کریدوری که از روسیه به چابهار ختم و به سایر بنادر هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس متصل می‌شود می تواند تحول عظیمی در تجارت و پویایی استان‌های شرقی کشور داشته باشد.

محمدرضا کلایی روز یکشنبه در حاشیه سفر به چابهار اظهارکرد: یکی از سیاست‌های جدی کشور توسعه ترانزیت و شبکه‌های حمل و نقل و انتقال کالاست که ظرفیت و جایگاه منطقه آزاد چابهار در این توسعه بی بدیل است.

وی افزود: انتقال کالا از مبادی سایر کشورها به کشور و برعکس و صادرات و واردات منبع جدی در درآمدزایی است که فعال شدن کریدور جنوب به شمال و شاخه شرقی آن نقش بسزایی در درآمدرایی دارد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس خاطر نشان کرد: حمل و نقل ترکیبی مکمل توسعه در این کریدور است همکاری سه استان سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی، رضوی و خراسان شمالی که هماهنگ کننده این کریدور شرق هستند می‌تواند به خوبی نقش آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: ما باید از این ظرفیت به بهترین نحو ممکن با یک منافع مشترک استفاده کنیم و نگاه و تمهیدات در مرکز تصمیم گیری کشور یک نگاه ملی و فرامتطقه ای است که این فرصت را فراهم کرده و باید مناطق آزاد و منطقه های اقتصادی این کریدور باید برنامه دقیق ،کاربردی وعملیاتی داشته باشند.

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید