فارسی | English | Russia

دوشنبه 28 خرداد 1403

درباره منطقه ویژه سرخس

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس طی مصوبه هیئت محترم وزیران جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه 1375 با حضور سران و نمایندگان عالی رتبه بیش از 70 کشور جهان، با اتصال خط آهن مهم و حیاتی مشهد سرخس تجن که به مثابه شاهرگی حیاتی رگه اتصال کشورهای حوزه آسیای میانه و روسیه تا چین را به آبهای آزاد متصل نمود و در زمینی به مساحت 5290 هکتار با اهداف انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی و … تشکیل شد.

درباره منطقه ویژه سرخس

ایستگاه ریلی اختصاصی

فرودگاه اختصاصی

انبارها

شهرک صنعتی

سردخانه

نیروگاه 550 مگاواتی

رستوران و اقامتی

جاده ترانزیت

خدمات منطقه ویژه اقتصادی سرخس

موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس طی مصوبه هیئت محترم وزیران جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه 1375 با حضور سران و نمایندگان عالی رتبه بیش از 70 کشور جهان، با اتصال خط آهن مهم و حیاتی مشهد سرخس تجن که به مثابه شاهرگی حیاتی رگه اتصال کشورهای حوزه آسیای میانه و روسیه تا چین را به آبهای آزاد متصل نمود و در زمینی به مساحت 5290 هکتار با اهداف انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی و … تشکیل شد.

سوالات متداول

این یک محتوای تستی لورم ایپسوم است. این یک محتوای تستی لورم ایپسوم است. این یک محتوای تستی لورم ایپسوم است. این یک محتوای تستی لورم ایپسوم است. این یک محتوای تستی لورم ایپسوم است.

قالب تعریف نشده است.
قالب تعریف نشده است.