فارسی | English | Russia

شنبه 23 تیر 1403

آخـرین خبـــر

موفقیت چشمگیر منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نمایشگاه آلماتی قزاقستان

در شهر آلماتی قزاقستان .افق های روشنی در موضوع ترانزیت و ترانسشیپ کالا برای این منطقه گشوده شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سرخس با حضور موفق این موسسه در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی قزاقستان .افق های روشنی در موضوع ترانزیت و ترانسشیپ کالا برای  این منطقه گشوده شد.

محمد رضا برهمند رییس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس در گفتگو با خبرنگاران گفت :با رویکرد جدیدی که در این منطقه خصوصا در محور بازاریابی و تعاملات بین المللی  شکل گرفته است به زودی ظرفیت عظیمی از کالا بشکل ترانزیتی و صادرات در این منطقه ترانسشیپ خواهد شد .

برهمند با اشاره به حضور موفق منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی قزاقستان گفت :این نمایشگاه با رویکرد صادرات و با ایجاد زمینه تعامل فی مابین تجار و صاحبین صنایع ایران و قزاقستان در محل نمایشگاههای بین المللی آتاکنت شهر آلماتی برگزار شد .

رییس هیات مدیره منطقه ویژه گفت:دست آوردهای درخشانی از این نمایشگاه داشتیم که از جمله انعقاد تفاهم نامه با منطقه ویژه درگاه شرقی قزاقستان -ایجا‌د زمینه برای حمل و ترانسشیپ ۴میلیون تن کالا از طریق سایت منطقه ویژه در سال جاری .ایجاد توافقات برای فروش بیش از ۲۵هکتار اراضی در سایت باراندازی به بزرگترین شرکتهای ریلی بین المللی و همچنین معرفی توانمندی های صادراتی شرکتهای زیر مجموعه استان قدس رضوی به تجار قزاقی از نمونه این اقدامات می باشد .

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار و مناقصات را دریافت کنید